NIST SP 800-171 CYBERSECURITY

Naleving van DFARS CLAUSE 252.204-7012, Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting

01 mei 2018

Beste klant van Fike,

Wij trachten samen te werken met onze leveranciers om gevoelige gegevens veilig te bewaren, zodat diegenen die deze zouden willen gebruiken om onze wereldwijde toeleveringsketen te schaden, er geen toegang toe hebben.

In 2016 heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie (Department of Defense, DoD) het ‘Defense Federal Acquisition Regulation Supplement’ (DFARS) gewijzigd om te voorzien in de bescherming van gecontroleerde niet-geclassificeerde informatie wanneer die wordt bewaard in of wordt doorgegeven via een intern informatiesysteem of -netwerk van een contractant. DFARS Clause 252.204-7012, “Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting” verplicht contractanten om Special Publication (SP) 800-171, “Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal Information Systems and Organizations” van het National Institute of Standards and Technology (NIST) te implementeren om covered defense information (informatie die door het DoD aan contractanten wordt verstrekt voor de uitvoering van contracten) die wordt verwerkt of bewaard op hun interne informatiesysteem of -netwerk te beveiligen.

FIKE GARANDEERT VOLLEDIGE NALEVING VAN DFARS CLAUSE 252.204-7012

Wij begrijpen wat er op het spel staat en wat onze rol is bij het beschermen van gevoelige informatie tegen cybersecurity-aanvallen. Om dit risico te beheersen, heeft Fike een drievoudige strategie ontwikkeld met goed omschreven beleidslijnen en procedures die voorzien in passende beveiliging, rapportage van cyberincidenten en gegarandeerde naleving door onderaannemers.

Veiligheid is de kern van wat we doen. Wij erkennen dat de ernst van cybersecurity-dreigingen vereist dat we samenwerken om risico's te minimaliseren, gevoelige informatie te beschermen en onze wereldwijde veiligheid te waarborgen.

Met vriendelijke groeten,

Fike Corporation